04.05.2016, kello 14.26

WWF hallituksen bioenergiatavoitteista:

Yhtälö on mahdoton

WWF pitää hallituksen bioenergiatavoitteita epärealistisina. Järjestön tuoreen laskelman mukaan niiden toteuttaminen vaatisi yli 30 miljoonaa kuutiota puuta. Yhtälö ei WWF:n mukaan tällä kaavalla toteudu.

– Hakkuiden lisäys 15 miljoonalla kuutiometrillä on tuhoisaa luonnon monimuotoisuudelle, joka heikkenee jo nyt, WWF:n ohjelmapäällikkö Jussi Nikula sanoo.

– Nykyisillä hakkuumäärillä suomalaisen metsätalouden ekologista kestävyyttä voidaan merkittävästi lisätä, mutta se vaatii enemmän suojelualueita ja parempia metsätalouden käytäntöjä, kuten metsien FSC-sertifiointia.

Jotta puuta riittäisi muuhunkin kuin poltettavaksi, hallitusohjelman energiatavoitteet on WWF:n mielestä toteutettava pääosin muilla keinoilla kuin bioenergialla. Näitä ovat muun muassa liikenteen sähköistäminen, rakennusten energiatehokkuus, lämpöpumput ja aurinkolämpö. Puuta olisi ensisijaisesti käytettävä puutuotteisiin, paperiin, selluun ja uusiin puujalosteisiin.

WWF pitää bioenergianojaa riskipolitiikkana

Voimakkaasti bioenergiaan nojaava politiikka voi WWF:n mukaan kaatua kansainvälisestä ja EU:n ilmastopolitiikasta tulevaan sääntelyyn. Järjestö perustelee näkemystään sillä, että metsien kyky sitoa hiiltä pienenee vuosikymmeniksi hakkuiden lisääntyessä.

– Hallitusohjelman mukaiset hakkuiden lisäykset pienentävät metsien vuosittaista hiilinielua määrällä, joka vastaa koko suomalaisen liikennesektorin vuosittaisia päästöjä, Jussi Nikula toteaa.

Hänestä on todennäköistä, että puun käytön lisäämistä säännellään jatkossa haitallisten ilmastovaikutusten vuoksi, jolloin bioenergian käytön oletettu hiilineutraalius murenee.

– Myöskään hallituksen EU:n suuntaan markkinoima suomalaisen metsätalouden kestävyys ei pidä paikkaansa, jos tutkimustieto metsälajien heikentyneestä uhanalaisuustilanteesta otetaan vakavasti.

”Kivihiiltä ja öljyä ei voi korvata vain bioenergialla”

WWF pitää ansiokkaana hallituksen tavoitetta lopettaa kivihiilen käyttö energiantuotannossa ja puolittaa öljynkäyttö 2020-luvulla, mutta muistuttaa, että tavoitteet on määrä saavuttaa pääasiallisesti bioenergialla.

– Yksin öljyn kulutuksen puolittaminen vaatii yli 25 miljoonaa kuutiota lisää puuta, jos se toteutetaan vain metsäbioenergiaa hyödyntämällä. Kivihiilestä luopuminen hallituksen kaavailemalla tavalla puolestaan vaatii vähintään 5 miljoonaa kuutiota puuta.

WWF oman vision mukaan nämä tavoitteet saavutetaan, kun painopiste asetetaan energiatehokkuuteen ja poltosta riippumattomiin uusiutuviin energiamuotoihin. Se tulisi järjestön mielestä olla etusijalla myös valmisteltavana olevassa energia- ja ilmastostrategiassa sekä ilmastolakiin perustuvassa keskipitkän aikavälin suunnitelmassa.

Kuva: Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit