02.05.2017, kello 14.04

Suomi, Ruotsi ja Norja aloittivat yhteistyön

Yhteinen taseselvitys käyttöön

Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla otettiin toukokuun alussa käyttöön yhteinen taseselvitys Suomen, Ruotsin ja Norjan välillä. Tämä tehostaa rajat ylittävää sähkökauppaa ja syventää pohjoismaisten sähkömarkkinoiden integraatiota.

Rajat ylittävä yhteistyö sähkökaupan taseselvityksissä on uutta koko Euroopassa. Kolmen maan välinen yhteinen taseselvitysjärjestelmä takaa sähkömarkkinoilla toimiville sähkön ostajille ja myyjille yhtenäiset ja tehokkaat taseselvityspalvelut maasta tai tarjousalueesta riippumatta. Ratkaisu tehostaa kaikkien sähkömarkkinaosapuolten toimintaa.

Pitkällä aikavälillä tavoitteena on yhteispohjoismaiset loppukäyttäjämarkkinat. Yhteisen taseselvityksen arvioidaan osaltaan tasoittavan tietä kohti tätä tavoitetta. Yhteispohjoismaisten loppukäyttäjämarkkinoiden käsite on kuitenkin muuttunut vuosien varrella. Markkinahumun alkuvuosina sen visioitiin tarkoittavan sitä, että sähkön loppukäyttäjät voisivat ostaa sähkönsä mistä tahansa maasta. Nykyisin visio on jo muuttunut. Tulevaisuudessakin sähkönkäyttäjät ostavat sähkönsä omasta maastaan — kansallisilta sähkönmyyjiltä tai yhteispohjoismaisesta sähköpörssistä. Syvenevä markkinaintegraatio sen sijaan madaltaa uusien yritysten kynnystä aloittaa toiminta pohjoismaisilla markkinoilla ja samalle se helpottaa nykyisten sähkönmyyjien mahdollisuuksia laajentaa toimintaansa yli rajojen. Sähkönkäyttäjät taas hyötyvät kehityksestä markkinoiden toiminnan tehostuessa ja kun markkinoille ilmaantuu uusia toimijoita. Ostajan vaihtoehdot lisääntyvät ja kilpailu lisääntyy.

Sähkötaseesta on pidettävä huolta

Mihin sähkömarkkinoilla tarvitaan taseselvityksiä? Jokaisen sähkönmyyjän ja sähköä ostavan asiakkaan on tiedettävä, kuinka paljon sähköä myytiin, kuinka paljon sitä ostettiin ja kuinka paljon sitä toimitettiin. Taseselvityksien avulla ylläpidetään sähkön hankinnan ja sähkön toimitusten tasapainoa, eli sähkötaseita. Kaikilla sähkömarkkinoilla toimivilla on oma sähkötase, johon kirjataan ostot, myynnit ja toimitukset.

Tasepalveluiden avulla taas sähkön ostaja tai myyjä voi tasapainottaa sähkönhankinnan ja sähköntoimitusten välisen erotuksen niin sanotulla tasesähköllä. Arvioitua enemmän sähköä käyttänyt maksaa sähköstään lisää ja vähemmän käyttänyt saa korvauksen. Toimiva tasepalvelu on toimivien sähkömarkkinoiden tärkeä komponentti.

Tähän asti tasepalvelut ovat olleet kansallista toimintaa. Pohjoismaissa kunkin maan kansallinen kantaverkkoyhtiö on vastannut tasepalveluiden järjestämisestä — Suomessa Fingrid Oyj, Ruotsissa Svenska Krafnät ja Norjassa Statnett. Pohjoismaiset sähkömarkkinat kattavaa tasepalvelua varten kantaverkkoyhtiöt perustivat kuitenkin vuonna 2013 eSett Oy -nimisen yhteisyrityksen. Sen pääkonttori on Suomessa. Yhtiön tehtävänä on järjestää kantaverkkoyhtiöiden puolesta yhteismarkkinoiden taseselvityspalvelut — eSett Oy onkin yhteisen taseselvitysjärjestelyn konkreettinen työrukkanen. Samalla sähkömarkkinaosapuolet saavat yhdestä osoitteesta tarvitsemansa palvelut ja samoilla yhtenäisillä periaatteilla.

— Yhdenmukaisen taseselvitysmallin rakentaminen on ollut uraauurtava hanke koko Euroopan ja EU:n tasolla. On ollut hienoa olla mukana rakentamassa samoilla säännöillä toimivaa taseselvitystä ja luoda näin pohjaa suuremmalle markkinakehitykselle, toteaa eSettin toimitusjohtaja Minnakaisa Ahonen.

Ahonen kertoo eSettin palvelevan yli tuhatta sähkömarkkinatoimijaa kolmessa Pohjoismaassa.

— Tämä on kuitenkin vasta alkua. Tavoitteena on kehittää taseselvitysmallia edelleen tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme ja kantaverkkoyhtiöiden kanssa.

Pohjoismaisten toimijoiden ratkaisusta voi ottaa mallia myös Keski-Euroopassa. Kolmen maan yhteinen tasepalvelu on hyvä esimerkki siitä, miten rajat ylittävää sähkökauppaa voidaan tehdä käytännönläheisesti ja ilman raskasta sääntelyä.

Kuva Scanstocphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit