23.03.2020, kello 11.27

Uusi biometanolilaitos käynnistyi Ruotsissa

Yli kuusi miljoonaa litraa vuodessa

Ruotsin Södrasssa käynnistynyt biometanolilaitos tuottaa vuosittain 6,3 miljoonaa litraa metsäbiomassasta valmistettua biometanolia. Biometanoli on uusiutuvaa energiaa, jolla voidaan korvata fossiilisiin raaka-aineisiin perustuvan metanolin käyttöä.

Södran Mönsteråsin sellutehtaan yhteydessä toimiva biometanolilaitos hyödyntää teknologiayhtiö Andritzin kehittämää A-Recovery+-konseptia. Laitoksen tuottamaa biometanolia voidaan käyttää liikennepolttonesteenä biodieselin osana, kemianteollisuuden raaka-aineena tai sellutehtaan omissa prosesseissa.

Andritzin kehittämä menetelmä tuottaa kauppalaatuista biometanolia patentoidulla uuttomenetelmällä. Se hyödyntää sellutehtaalla syntyviä sivuvirtoja mahdollisimman tarkasti. Samalla menetelmällä voidaan tehtaan hajukaasuista valmistaa rikkihappoa. Lisäksi sen avulla voidaan ottaa talteen arvokasta ligniiniä.

Ligniini on selluloosan jälkeen maailman toiseksi suurin uusiutuvan hiilen lähde — kasviperäinen polymeeri, joka antaa puulle sille ominaisuuden jäykkyyden ja lahonkeston. Ligniiniä käytetään laajasti teollisuudessa, mm. pinnoitemateriaalina ja korvaamaan öljypohjaisia aineita.

teksti Petri Sallinen / kuva Andritz

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit