15.09.2020, kello 10.19

2030 päästövähennystavoite 60 %:iin

Ympäristömepit hakevat korotusta

Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta on äänestänyt sen puolesta, että EU:n virallinen päästövähennystavoite vuodelle 2030 nostettaisiin 60 prosenttiin

Tavoite on 10 prosenttiyksikköä korkeampi kuin komission ehdotus tavoitella vähintään 50 prosentin vähennystä, ja vielä 5 prosenttiyksikköä suurempi kuin komission esittämä 55 prosenttia kuluvan vuosikymmenen loppuun mennessä.

Ympäristövaliokunnan mepit haluavat komissiolta lisäksi väliaikaistavoitteen vuodelle 2040 varmistukseksi siitä, että EU on todella saavuttamassa vuoden 2050 hiilineutraaliusmaalin. He kehottavat komissiota esittämään toukokuuhun 2023 mennessä EU-tasoisen kehityskaaren siitä, miten hiilineutraalius saavutetaan vuoteen 2050 mennessä “tavanomaisella päätöksentekomenettelyllä”.

Fossiilituista halutaan eroon viimeistään 2025 loppuun mennessä

Ympäristömepit haluavat komission myös määrittelevän lisäykset kaikkeen EU-lainsäädäntöön, jolla edistetään kasvihuonekaasujen vähentämistä, sekä julkaisevan raportin joka toinen vuosi siitä, miten EU:n ja jäsenvalioiden ilmastotavoitteet ovat edistyneet. Ympäristövaliokunta haluaa myös, että perustetaan riippumaton tieteellinen elin tarkkailemaan päästövähennysten edistymistä.

Komission ehdotuksesta poiketen mepit haluavat sekä EU:n että kaikkien jäsenmaiden saavuttavan itsenäisesti ilmastoneutraaliuden vuoteen 2050 mennessä ja saavan siihen riittävästi niin unionin kuin oman maan rahoitusta. Lisäksi EU:n ja jäsenvaltioiden on valiokunnan mielestä lopetettava kaikki suorat ja epäsuorat fossiilisten polttoaineiden tuet viimeistään joulukuuhun 2025 mennessä.

Ympäristövaliokunnan raportoija ruotsalaismeppi Jytte Guteland sanoo, että raportissa lähetetään komissiolle ja Eurooppa-neuvostolle selvä viesti tulevia neuvotteluja ajatellen: odotamme kaikkien jäsenmaiden saavuttavan ilmastoneutraaliuden viimeistään vuoteen 2050 mennessä ja tarvitsemme siksi vahvat väliaikatavoitteet vuosille 2030 ja 2040.

Lähde: Reuters/ Energy Live News

Teksti: Jukka Kortelainen/ Kuva: Shutterstock

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit